ماسک ورقه ای عصاره خیار

۸,۵۰۰تومان

حاوی عصاره خیار

آبرسانی کننده قوی

روشن کننده

مرطوب کننده پوست

تغذیه کننده پوست

ضدپیری

شاداب کننده پوست

ضدلک

قیمت هر ورق

ماسک ورقه ای عصاره خیار

۸,۵۰۰تومان

مقایسه گزارش سوء استفاده