فیس پلیت 45×45 درجه نگزنس (انگل )

۱۵,۰۰۰تومان

فیس پلیت ۴۵×۴۵
دارای دو پورت درپوش دار
طراحی زاویه دار به شکل ۴۵ درجه
قابل استفاده در پریز شبکه نگزنس
مناسب برای انواع کیستون نگزنس

فیس پلیت 45×45 درجه نگزنس (انگل )

۱۵,۰۰۰تومان

مقایسه گزارش سوء استفاده