رک ایستاده 37 یونیت عمق 100 الگونت

۵,۸۵۰,۰۰۰تومان

رک ایستاده الگونت 37 یونیت عمق ۱۰۰
ارتفاع :۳۷ یونیت
عمق :۱۰۰سانتی متر
عرض:۶۰ سانتی متر
تعداد چرخ:۴ عدد

رک ایستاده 37 یونیت عمق 100 الگونت

۵,۸۵۰,۰۰۰تومان

مقایسه گزارش سوء استفاده