تجهیزات شبکه به دو دسته تجهیزات اکتیو و تجهیزات پسیو تقسیم میشوند که از میان تجهیزات اکتیو می توان به دستگاه هایی مانند سوئیچ شبکه، روتر و ذخیره ساز تحت شبکه اشاره کرد و از تجهیزات پسیو می توان از رک و متعلقات آن، انواع کابل شبکه و کابل فیبر نوری نام برد.